» 

 » 

9. Livets bröd, Joh 6:1–15

9. Livets bröd, Joh 6:1–15

Inledning: “Profeten” i vers 14 avser den profet som Mose hade förutspått att skulle komma. Han skulle vara lik Mose själv (5 Mos 18:15, 18). Eftersom man under Mose tid hade ätit manna i öknen, måste den nye profeten också klara av att mätta folket. Fem semlor och två fiskar utgjorde lunchen för en person.

 1. Vilken var hemligheten bakom den popularitet som Jesus hade bland folket? (vers 2)
  • Varför varade hans popularitet inte någon lång tid?
  • Vad gör folk vanligen, när glansen hos deras idol börjar falna?
 2. Varför prövade Jesus igen tron hos sina lärjungar? (vers 5–6)
  • Blev lärjungarna enligt din åsikt klokare, när deras tro prövades?
  • På vilket sätt har Jesus prövat din tro, när det gäller ekonomiska frågor? (Du kan också svara tyst för dig själv.)
 3. 200 denarer motsvarade på den tiden 2/3 av en årslön. Hur många människor skulle man kunna bjuda på mat för pengar som motsvarar lönen för åtta månaders arbete i dagens Finland? (vers 7)
 4. Vad kan den lille pojken ha tänkt, då han gick till en av lärjungarna för att erbjuda sin matsäck? (vers 9)
  • Trodde Andreas på ett under, då han berättade för Jesus om pojkens matsäck? Motivera ditt svar.
  • Vad får dig att tro att han trodde, alternativt inte trodde det?
 5. En del teologer menar att brödet ökade 5000-faldigt, därför att människorna delade sin matsäck med grannen. Vad i texten visar att det påståendet är felaktigt?
  • Varför är just det här undret så viktigt, att alla evangelister ville ta det med i sitt evangelium?
 6. En hurdan regent har människor i alla tider velat ha? (vers 15)
  • Varför ville Jesus inte att man vid det här tillfället skulle göra honom till judarnas kung, fastän han som Davids son skulle ha haft rätt till det?
 7. Vad önskar sig “den stora massan” allra mest av Jesus i vår tid?
  • Vad önskar du dig allra mest av Jesus idag?
  • Vilka saker talar Jesu bespisningsunder om till dig personligen idag?
 8. Varför kräver människorna tecken av Jesus, också efter det här undret? (vers 30)
 9. Vad menade Jesus, då han efter det här sade att han är livets bröd? (vers 35)

Glädjebudskap: Läs verserna 48–51. Bespisningsundret talar om Jesus själv, om hur han blev livets bröd. Jesus måste dö, för att vi skulle få äta av livets bröd, av nattvardsbrödet, och så leva för evigt.