» 

 » 

12. Världens ljus, Joh 9:1–7, 18–23 och 35–41

12. Världens ljus, Joh 9:1–7, 18–23 och 35–41

Inledning: Människorna förundrade sig knappast lika mycket över något annat av de under som Jesus gjorde, än vad man förundrade sig över detta under, att en som var född blind hade blivit botad (Joh 9:32; 10:21; 11:37). Ögongloberna hos en som fötts blind är vanligen förkrympta. De övriga sinnena, i synnerhet hörseln, fungerar utmärkt.

 1. Verserna 1–7
  • Hur förändras föräldrarnas liv, när de får ett handikappat barn?
  • Hurdant intryck får du av den här mannens föräldrar? Hur hade de klarat av situationen, då de fått ett handikappat barn?
  • Föreställ dig hurdan vardagen var för den här blinde tiggaren.
  • Vad tror du denne man tänkte om Guds kärlek?
  • Många gånger hade mannen i vår text hört människor gå förbi och kommentera hans handikapp. Tror du att man kan vänja sig vid att höra sådana frågor som den som lärjungarna ställde? (vers 2)
  • Varför försöker vi människor ofta tolka det lidande som vi möter, i den riktningen att det vore någons fel?
  • I hurdana situationer har du tänkt, att det lidande du eller dina anhöriga möter har varit någons fel?
  • Vad kan tiggaren ha tänkt, när han hörde Jesu svar på lärjungarnas fråga? (vers 3–5)
  • På vilket sätt tycker du att Guds gärningar borde uppenbaras i ditt liv? (vers 3)
  • Vad berättar det för oss, att mannen inte protesterade, när en främling kom för att smörja hans ögon? (vers 6)
  • Varför botade Jesus inte den blinde omedelbart, utan skickade honom till dammen Siloam?
 2. Verserna 18–23 berättar om föräldrarnas reaktion. Att bli utesluten ur synagogan ledde också till att man blev utesluten ur samhället som helhet. Bröllop och begravningar kunde till exempel inte hållas någon annanstans än i synagogan.
  • Hur skulle föräldrarna kanske ha reagerat, om de hade hört lärjungarnas kommentar i vers 2?
  • Varför blev inte föräldrarna gladare av att höra om att deras son hade blivit botad?
  • Varför verkade den botade mannen – i motsats till sina föräldrar – inte vara desto mera rädd för att bli utesluten ur synagogan? (vers 22)
  • Hur skulle du kanske ha reagerat i de här föräldrarnas ställe?
 3. Verserna 35–41 berättar om det andra mötet mellan Jesus och den botade mannen.
  • Varför ville Jesus tala en gång till med den botade mannen?
  • Varför frågade inte Jesus mannen: “Tror du på mig?”, utan i stället: “Tror du på Människosonen?” (vers 35)
  • Jesus ställer samma fråga till dig. Vad svarar du honom?
  • Vad betyder det att Jesus är världens ljus? (vers 5)
  • Vad betyder vers 39?
  • Varför måste Jesus uppleva helvetets mörker på korset, fastän han är världens ljus?

Glädjebudskap: Ditt eget och dina käras lidande har getts åt er, för att Guds gärningar ska uppenbaras på er. Jesus vet om er situation, och säger till dig personligen orden i vers 3.