» 

 » 

14. Uppståndelsen och livet, Joh 11:1–5, 25–26, 32–46

14. Uppståndelsen och livet, Joh 11:1–5, 25–26, 32–46

Inledning: När Jesus fick budet från Lasarus systrar, var han på en dags gångavstånd från Betania.

VERSERNA 1–5

 1. Hur kunde de här tre syskonen veta att Jesus älskade dem? (vers 3 och 5)
  • Hur kan du veta att Jesus älskar dig och din familj?
 2. Varför gick inte Jesus iväg direkt för att bota Lasarus?
  • Vad avsåg Jesus med orden i vers 4?
  • Kan Jesus enligt din åsikt säga det han säger i vers 4, också om ditt lidande?

VERSERNA 25–26

 1. Vad betyder de här verserna?
  • Varför behöver den som tror på Jesus inte ens vara rädd för döden?

VERSERNA 32–46

 1. Vad kan Maria ha tänkt och känt om Jesus, när hon sade det som står i vers 32? Ge olika alternativ.
 2. Vilken var den verkliga orsaken till att Jesus blev upprörd? (vers 33)
 3. Vad kan det ha betytt för Maria att Jesus grät tillsammans med henne? (vers 35)
  • Vad betyder det för dig att Jesus – kanske utan att du vetat om det – har gråtit tillsammans med dig i sorgen efter en kär vän, eller att han gråtit med dig i någon annan stor sorg?
 4. Vilken avsikt trodde Marta att Jesus hade när han ville öppna graven? (vers 38–39)
  • Trodde Marta att Jesus skulle uppväcka hennes bror från de döda, eller trodde hon det inte? Motivera ditt svar.
  • Vad avsåg Jesus med orden i vers 40?
 5. Vad är det som Jesus ber om i verserna 41–42?
  • Vad tror du att de närvarande tänkte när de såg Lasarus komma ut ur graven? (vers 43–44)
 6. Hur förändrades Martas och Marias tro vid Lasarus grav?
  • Hur påverkade Jesu under de judar som fanns med på platsen? (vers 45–46)
  • Vad beror det på att människor kan bli kvar i sin otro, också då de ser ett under som det här?
 7. Hur kan det kanske ha känts för Lasarus att återvända till livet?
  • Varför uppväckte Jesus Lasarus från döden, fastän han visste vilket pris han själv skulle betala för det? (vers 53)

Glädjebudskap: Jesus uppväckte en död, som egentligen bara fått sin lön (döden är ju syndens lön). Därefter betalade Jesus med sin egen död lönen för Lasarus synder. Därför kan Jesus nu vara uppståndelsen och livet för dig och mig och våra kära.