» 

 » 

16. En Herre som gör slavens jobb, Joh 13:1–17

16. En Herre som gör slavens jobb, Joh 13:1–17

Inledning: Jesus hade hyrt ett rum, där lärjungarna förberedde påskmåltiden. Vatten, ett fat och en handduk fanns färdigt framsatta, men det fanns ingen tjänare som skulle ha tvättat bordsgästernas fötter före måltiden. På den här tiden intog man måltiden halvliggande, och därför kunde otvättade fötter ha minskat bordsgrannens matlust.

 1. Jesus visste att han skulle dö följande dag. Vad skulle du göra, om du visste att du skulle dö i morgon?
  • På vilket sätt hör vers tre ihop med den här berättelsen?
 2. Varför ville ingen av lärjungarna ta på sig slavjobbet och tvätta kamraternas fötter? (Varför gick inte ens den yngsta i gänget med på att göra de andra den här tjänsten?)
  • Varför är den så kallade rangordningen så viktig för oss människor?
 3. Hur kan det ha känts för lärjungarna att inleda påskens festmåltid med smutsiga fötter?
  • Varför började Jesus tvätta lärjungarnas fötter, först när man redan hade börjat måltiden? (vers 4)
 4. Vad ville Jesus genom sin handling säga om sig själv till sina lärjungar?
 5. Hur skulle du känna dig, om Jesus skulle göra det arbete som du själv just vägrat utföra?
 6. Varför vägrade Petrus gå med på att Jesus skulle tvätta hans fötter? (vers 6–8)
  • Vad visar repliken i vers 8a om Petrus?
  • Varför har den människa som vägrar låta sig tvättas av Jesus ingen lott och ingen del i honom? (vers 8b)
 7. Varför ville Petrus plötsligt, att Jesus också skulle tvätta hans händer och huvud? (vers 9)
  • Vad betyder Jesu svar i vers 10? (Vad betyder “bad”? Och vad betyder det att “få fötterna tvättade”?)
  • Kan du säga att Jesus fått tvätta bort dina synder? Om du kan det, när och var hände det?
 8. Varför ville Jesus också tvätta Judas fötter? (vers 2 och 11)
  • Hur kan Judas ha känt sig, när Jesus med nedböjt huvud tvättade hans fötter?
  • Trodde Judas på Jesu kärlek, eller trodde han inte? (vers 1)
  • Vilket var det stora misstag som Judas gjorde?
 9. På vilket sätt kan vi kristna idag följa det exempel som Jesus ger oss i den här texten? (vers 12–17)
  • Varför är det omöjligt för en kristen att tvätta andras fötter, om man inte först låtit Jesus tvätta ens egna fötter?
 10. Varför är just den här handlingen av Jesus ett tecken på hans fullkomliga kärlek till oss? (vers 1)

Glädjebudskap: Jesus förenade slavjobbet och sin korsdöd, när han sade: “Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Markus 10:43–45)