» 

 » 

18. Den sanna vinstocken, Joh 15:1–11

18. Den sanna vinstocken, Joh 15:1–11

Inledning: Israels folk hade tidigare varit Herrens vingård, men Herren hade blivit besviken på den, därför att den inte hade burit frukt (Jes 5:1–7). Nu säger Jesus sig vara den sanna vinstocken som Gud inte behöver bli besviken på. Varje vinter ansar man bort de delar från grenarna som inte behövs. Ju mer man ansar desto starkare blir grenen.

 1. Försök hitta så många beröringspunkter som möjligt mellan en vinstock och Jesus.
  • Vad har kristna och grenarna på en vinstock gemensamt?
 2. Hurdan är enligt din åsikt en kristen som bär mycket frukt?
  • Fundera över den fruktbärande processen (hos ett träd) i ljuset av de fyra första verserna.
  • Vilken är grenarnas (vår) uppgift i processen? Vilken är vinstockens (Jesus) uppgift och vilken är trädgårdsmästarens (Guds) uppgift?
 3. Bladen är den synligaste och vackraste delen på en gren i en vinstock, och just de klipps bort. Vilka är de saker som du velat “odla” men som Gud klippt bort? (På den här frågan kan du svara tyst i ditt hjärta.)
 4. Fundera ut olika orsaker till varför en gren kan ramla av från vinstocken? (Vad hindrar saven från vinstocken att rinna ut i grenarna?)
  • Varför kan en kristen avfalla från Jesus?
  • Vilken är den största faran som kan få dig själv att avfalla? (Du kan svara tyst på frågan.)
 5. Vilket öde går den människa till mötes som avfallit? (vers 6)
 6. Hitta så många förutsättningar som möjligt för att bära frukt.
  • Hur många gånger finns olika former av uttrycket “förbli” i texten?
  • Vad ska lärjungarna förbli i för att kunna bära frukt? (vers 7)
  • Hur kan Jesu ord bli kvar i oss? (vers 7) (Vad betyder motsatsen till det, det vill säga att Jesu ord inteblir kvar i oss?)
 7. Vad avslöjar det om en relation, ifall den ena inte bryr sig ett dugg om vad den andra säger och önskar? (vers 10)
  • Vad avslöjar det, om en kristen inte bryr sig det minsta om Jesu bud?
  • Vad bör vi göra, när vi märker att vi inte har blivit kvar i Jesu bud?
 8. Hur blir man kvar i en människas kärlek? (vers 9)
  • Hur blir man kvar i Jesu kärlek? (vers 9)
 9. “Minnesversen” från den här samlingen är vers 9. Vad betyder det för dig, att Jesus har älskat dig lika mycket som Fadern har älskat honom?

Glädjebudskap: Ingen av oss har burit frukt på ett sådant sätt som vi borde. Jesus fick möta den dom som drabbar den som inte bär frukt. Fastän han hade burit mer frukt än någon annan, slängdes han ändå i elden och brändes som en förtorkad gren (vers 6).