» 

 » 

20. Jesus ber för de sina, Joh 17:13–21

20. Jesus ber för de sina, Joh 17:13–21

Inledning: Det här är den sista bön som Jesus ber, så att hans lärjungar hör på. Han vet att de alla snart kommer att fly sin kos och lämna honom ensam. I texten finns ett ord som är centralt i Johannesevangeliet, ”världen”. Det ordet förekommer över 50 gånger bara i det här evangeliet. Ledaren kan i början läsa följande avsnitt: Joh 1:9–11; 9:5; 15:18–19 och 16:33.

 1. Om du skulle veta att du snart ska dö, vad skulle du be om, när det gäller dem du älskar?
  • Vad ber Jesus för de sina, under sin sista kväll i livet?
 2. Beskydd (vers 11, 12, 15)
  • Vad skulle du vilja att Gud skulle bevara dig och dina kära för?
  • För vad lovar Jesus att bevara dem som är hans? (Varför ber Jesus inte att Fadern ska bevara hans lärjungar från lidande?)
  • Vilket redskap använder Jesus för att bevara oss?
 3. Världen (vers 13–18)
  • Vad säger Jesus i sin sista bön om “världen?”
  • Vilken är skillnaden mellan lärjungarna och världen?
  • Varför hatar världen de kristna (vers 14)?
  • Vilka två faror finns det i den kristnes relation till världen? (Varför vill Jesus inte isolera de sina innanför “klostermurar”? Jämför vers 18.)
  • Tänk över om ditt förhållande till världen är sådant som Jesus skulle vilja att det var.
  • Vad tänker du om din församlings/organisations förhållande till världen, är det sådant som Jesus skulle vilja ha det?
 4. Glädje (vers 13)
  • Var hittar en kristen den fullkomliga glädjen?
  • Hur kan Jesus utgå ifrån att lärjungarna ska vara glada, fastän världen hatar och förföljer dem?
  • Definiera ordet “glädje”. Vad menar Jesus egentligen med glädje?
  • Om du upplever att du inte har någon glädje i livet, vad kan det i så fall bero på?
 5. Guds ord (vers 14, 17, 19)
  • Är det lätt eller svårt för dig att tro, att Guds ord är sant (alltså Bibeln)? (vers 17) Motivera ditt svar.
  • Vad händer om en kristen förnekar ett ställe i Bibeln, och hävdar att det inte längre gäller?
  • Vad menar Jesus, då han säger att vi helgas i sanningen? (vers 17)
 6. Sammanfattning
  • Vad lär oss Jesu översteprästerliga förbön om så kallad “andlig krigföring”? (Om den här termen är obekant för dig, kan du hoppa över frågan.)
  • Vad i Jesu förbön talar mest till dig?

Glädjebudskap:

  • “Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” (Joh 1:29)
  • ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.” (Joh 3:16)