» 

 » 

21. Jesus anhålls, Joh 18:1–14

21. Jesus anhålls, Joh 18:1–14

Inledning: Sök upp var Kidrondalen finns, på en karta över Jerusalem. De som kom för att anhålla Jesus var till största delen judiska tempelvakter (vers 3). Angående Judas, se Joh 12:6. Några dagar efter den här händelsen begick Judas självmord.

 1. Föreställ dig hurdant Judas liv hade varit under åren tillsammans med Jesus. Vilka goda och dåliga erfarenheter var eventuellt förknippade med den tiden?
  • Tror du att Jesus älskade Judas lika mycket som han älskade de andra lärjungarna?
  • Trodde Judas å sin sida på Jesu kärlek? Varför? Varför inte?
 2. Varför gav Jesus ansvaret för den gemensamma kassan till Judas? (Joh 12:6)
  • Varför har girigheten så stor makt över oss människor?
  • I hurdana situationer skulle du kanske kunna bli en som förråder Jesus och den kristna tron?
 3. Varför anhölls Jesus på natten och inte på dagen?
  • Föreställ dig platsen för händelserna, under olivträden i Getsemane trädgård, ljudet av steg i mörkret, ljus från facklor, rop …
  • Vem verkar vara rädd i vår text? Vem är modig? (vers 3–6)
 4. Varför steg Jesus frivilligt fram ur mörkret i Getsemane, för att ge sig till känna för dem som kom för att anhålla honom? (vers 4)
  • När Jesus sade: “Det är jag”, uttalade han på samma gång Guds namn (Jahve = ”Jag är den jag är”). Varför fick det här namnet soldaterna att falla till marken? (vers 6)
 5. Vad bekymrade Jesus mest, i den stunden då han blev anhållen?
  • Verserna 8–9 beskriver egentligen en salig byteshandel. Jesus övertog syndarnas plats och banade väg för en ny plats, dit de kunde fly undan Guds vrede. Föreställ dig att Jesus skulle säga de här samma orden inför djävulen, och samtidigt visa på dig och dem du älskar. Vad betyder hans ord för dig, om du läser dem på det sättet?
 6. Vad ville Petrus med sitt svärdshugg? (vers 10)
  • De andra evangelierna talar om att Jesus botade Malkus öra. Det var det sista undret han gjorde. Varför gjorde han det?
  • Vad tror ni att Malkus berättade om den här händelsen för sin fru där hemma?
 7. Litet tidigare hade Jesus tre gånger bett sin Far om att han skulle slippa dricka ur lidandes-bägaren. Varför tog han nu emot den helt frivilligt och lugnt? (vers 11)
  • Vem gav Jesus hans lidande? (vers 11)
  • Kan du säga det samma om ditt lidande som Jesus sade om sitt?
  • Vilken är skillnaden, om du tar emot ditt lidande ur djävulens eller ur onda människors hand, eller om du tar dem ur din himmelske Faders hand?

Glädjebudskap: Bägaren i vers 11 innehöll all synd och smuts i världen, alla de grymheter som tidningarna också skriver om varje dag (Upp 17:4b). När Jesus drack den bägaren, hällde han i sig synden och smutsen, så att den blev en del av honom själv. På det sättet gick Jesus in i varje syndares ställe – också i ditt.