» 

 » 

22. Det är fullbordat! Joh 19:25–30

22. Det är fullbordat! Joh 19:25–30

Inledning: Korsfästelsen är kanske det mest sadistiska tortyrredskap som människans sjuka fantasi någonsin kommit på. Att tala är plågsamt för den som är korsfäst. När han andas in, är han nämligen tvungen att stöda sig på de spikar som har spikats genom hans fötter. De timmar som Jesus hängde på korset var han samtidigt i helvetet, därför att Gud hade övergett honom. Den lärjunge ”som Jesus älskade” var Johannes själv (vers 26).

 1. Verserna 25–27
  • Varför var de av Jesu vänner, som samlats nedanför korset, till största delen kvinnor? (Är det enligt din åsikt någon skillnad mellan män och kvinnor, i fråga om hur de förhåller sig till ett lidande som inte längre kan lindras?)
  • Varför kunde inte Jesu mor Maria hålla sig borta från sin sons kors?
  • Vad var kanske det allra svåraste för Maria i den situationen?
  • Hur önskade Maria att det skulle gå för hennes son i det här skedet? Hoppades hon på ett under, eller önskade hon att han snabbt skulle få dö? Motivera ditt svar.
  • Trodde Maria ännu när hon stod nedanför korset, att Jesus var Guds Son? Motivera ditt svar.
  • Föreställ dig den situationen att Jesus skulle ha dött, utan att ha sagt ett enda ord till sin mor. Vad betydde hans ord för Maria?
  • Varför ville Jesus ge över sin mor i just Johannes vård? (Hur skulle det ha varit om Maria hade varit tvungen att återvända den kvällen till sina fyra övriga söner? De trodde ju ännu inte på Jesus.)
  • Fundera över vad Jesus genom den här berättelsen vill säga om ditt förhållande till dina föräldrar?
 2. Verserna 28–29
  • Försök komma på olika orsaker till vad som förorsakade den förskräckliga törsten hos de korsfästa?
  • Vad annat törstade Jesus efter än vatten, när han hängde på korset?
  • Jesus hade en gång ropat: “Är någon törstig, så kom till mig och drick.” (Joh 7:37) Varför måste nu han som hade levande vatten att ge, förgås av törst?
 3. Vers 30
  • Ledaren läser Matt 3:15, som är Jesu ord just innan han skulle döpas. Jämför de orden med vers 30.
  • Tror du att Jesus i ditt ställe har uppfyllt Guds rättfärdiga vilja (alltså alla hans bud)?
  • Vilken är skillnaden mellan följande meningar: “Jesus dog” och “Jesus gav sitt liv”?
  • Jämför den sista stunden i Jesu liv med den sista stunden i någon av dina bekantas liv. (Vad var ovanligt i Jesu beteende?)

Glädjebudskap: Vi kommer ihåg från liknelsen om den rike mannen och Lasarus, att helvetet är en plats där människan är ytterst törstig. Den rike mannen bad ju också att Lasarus skulle komma och fukta hans tunga med fingerspetsen (Luk 16:24). Jesus led helvetets törst, för att du inte skulle behöva lida den i evigheters evighet.