» 

 » 

23. Vid den tomma graven, Joh 20:11–18

23. Vid den tomma graven, Joh 20:11–18

Inledning: Ledaren läser Luk 8:1–3. Där lär vi oss mer om vilken bakgrund Maria från Magdala hade. Maria hade, i motsats till lärjungarna, stått nedanför korset ända till det bittra slutet. Hon deltog även i begravningen av Jesus (Matt 27:61). I evangelierna hittar vi ordet “rabbouni” (vers 16) bara två gånger. Det är ett starkare ord än “rabbi” (lärare).

 1. Hurdant tror du Marias liv var, på den tiden då sju demoner bodde i henne? (Hurdan var vardagen? Hurdana var människorelationerna? Vilka slags upplevelser av demonerna kan hon ha haft?)
  • Hurdana hade de år kanske varit, då Maria följde Jesus runt om i landet?
  • Hurdan var Marias kärlek till Jesus? Se de benämningar hon använder om honom. (vers 13, 16, 18)
 2. Vad berättar det om Maria, att hon stod nedanför korset ända till slutet, och att hon också såg efter var Jesus begravdes?
  • Vad tror du att Maria gjorde de två nätter och en dag som Jesus låg i graven?
 3. Varför gick Maria inte bort från graven, fastän den var tom? (vers 11)
  • Varför var det så hemskt för Maria, att hon inte mer fick se Jesu döda kropp, och inte heller röra vid den ännu en gång?
 4. Varför förundrade sig inte Maria över änglarna som satt vid graven? Försök ge olika förklaringsmodeller till det. (vers 12–13)
 5. Varför kände Maria inte igen Jesus, när hon såg och talade med honom? Ge olika svarsalternativ. (vers 14)
  • Har det någon gång hänt dig, att Jesus har stått bredvid dig i din sorg, utan att du kände igen honom? Om det har det, i så fall när?
 6. Varför ville både änglarna och Jesus veta, vad orsaken var till Marias gråt? De borde ju ha vetat, vilket hennes svar skulle bli.
  • Varför vill Jesus att också du ska berätta, vilken orsaken är till att du gråter, även om han säkert känner till den från förut.
  • Var Marias tårar onödiga, enligt din åsikt? Motivera ditt svar.
  • Hur kan vi veta om våra tårar är onödiga, eller inte?
 7. Vad var det som sist och slutligen gjorde, att Maria kände igen Jesus? (vers 15–16)
 8. Varför ville Jesus inte att Maria skulle gå helt upp i sina känslor? (vers 17)
  • Vad kan vi lära oss av hur Jesus handlade, som en man i relation till en kvinna, i den här situationen?
 9. Vid den här tiden dög inte kvinnor som vittnen i rätten. Varför visade sig Jesus allra först för kvinnor, och gav dem uttryckligen uppgiften att bli vittnen om hans uppståndelse?
  • Jesus var inte bunden av sin tids regler, som han ibland förklarade var orättvisa, till exempel sabbatslagarna. Varför gjorde han ändå inte Maria till den tolfte av apostlarna?
 10. Hur förändrade Jesu uppståndelse resten av livet för Maria?
  • Vilket hopp för resten av ditt liv bär uppståndelsen med sig?