» 

 » 

24. Om jag inte får se, kan jag inte tro! Joh 20:19–29

24. Om jag inte får se, kan jag inte tro! Joh 20:19–29

Inledning: Tomas nämns bara på tre ställen i Nya testamentet. Ledaren läser Joh 11:7–8, 16 och 14:5–6.

 1. Vilka var de goda sidorna i Tomas natur? Och de dåliga?
  • Varför tror du att Jesus valde en sådan här man till sin lärjunge?
  • Ge olika förklaringar till varför Tomas inte var tillsammans med de andra lärjungarna på påskdagens kväll.
 2. En del av lärjungarna hade sett den tomma graven och de tomma linnebindlarna. De hade också hört det som Maria från Magdala berättade. Trodde de på uppståndelsen den kvällen, eller inte? (vers 19)
 3. Varför hade Tomas beslutit sig för att inte tro på uppståndelsen, fastän tre följande fakta talade för den: (1) förutsägelserna i Gamla testamentet, (2) Jesu egna förutsägelser och (3) Tomas tio bästa vänners samstämmiga vittnesbörd? (vers 25)
  • Vilket verkar enligt din åsikt mera naturligt: det att Tomas skulle ha trott på uppståndelsen på basen av de ovannämnda vittnesbörden, eller det att han ändå inte kunde tro på uppståndelsen?
 4. Vad har du svårast att tro, utan att se, när det gäller ditt eget liv?
 5. Under den följande veckan var Tomas den enda i den glada lärjungaskaran som inte såg någon orsak till glädje. Vilka känslor kan Tomas ha haft under de åtta dagarna?
  • Varför höll sig Tomas ändå till de andra, utan att gå sin egen väg?
  • Vad skulle ha hänt, om han gett sig av i det här skedet?
  • Vad händer om vi lämnar gemenskapen med andra kristna, när vi märker att vi tvivlar på om kristen tro är sann?
 6. Vad tror du att Tomas tänkte, när han en vecka senare hörde sina egna ord från Jesu mun? (vers 27)
  • Tror du att Tomas kände på de ärr som Jesus hade efter spikarna? Motivera ditt svar.
  • Vad nytt förstod Tomas om betydelsen av Jesu kors, genom den här händelsen?
 7. Tomas är den första personen i Nya testamentet som kallar Jesus för Gud, och inte bara för Guds Son (vers 28). Varför är det så viktigt att tro att Jesus är Gud själv?
  • Kan du ge Jesus samma trosbekännelse som Tomas?
 8. Vad säger vers 29 till dig personligen idag?
  • Varför ska vi tro på Guds hjälp och nåd, när vi ännu inte vare sig ser eller känner något av den?
 9. Hur förhåller sig Jesus enligt den här texten till den människa som inte kan tro på honom, även om hon skulle vilja tro?
  • Vilken skillnad är det mellan den tro som kämpar med tvivel, jämfört med den tro som aldrig tvivlar?

Glädjebudskap: På korset var Jesus tvungen att tro utan att se. Den stunden fick han uppleva enbart Guds vrede, och ändå kunde han tala om Gud som “min Gud” (Matteus 27:46). Därför att han led straffet för alla som tvivlar likt Tomas, kan han nu hjälpa dem.