» 

 » 

25. Älskar du mig? Joh 21:15–19

25. Älskar du mig? Joh 21:15–19

Inledning: Det är bra att komma ihåg att Petrus förnekade Jesus lika många gånger som han nu bekänner sin kärlek till honom. Se också Matteus 26:33.

 1. Låt oss föreställa oss att du har svikit din vän. När du träffar honom nästa gång, frågar han plötsligt: “Älskar du mig mer än de andra gör?” Vilka motiv kan du tänka dig att han skulle ha, till att ställa dig en sådan fråga?
  • Varför frågade Jesus om Petrus älskade honom mer än vad de andra lärjungarna gjorde? (vers 15)
 2. I den grekiska grundtexten märker man, att Petrus använder ett annat verb för “älska”, än vad Jesus gjorde när han ställde frågan till Petrus. (Jesus: “Älskar du mig verkligen?”. Petrus: ”Ja, jag är din vän.”) Varför använder Petrus ett annat verb i sitt svar? (vers 15–16)
  • När Jesus ställer samma fråga för tredje gången, övergår han till samma verb som Petrus använt: “Är du min vän?”. Varför gör han det? (vers 17)
 3. Varför blir Petrus bedrövad, då Jesus ställer samma fråga till honom för tredje gången? Fundera ut olika alternativ.
  • Innan Petrus förnekade sin Herre, var han alldeles övertygad om sin kärlek till honom. Var Petrus kärlek en rätt sorts kärlek, redan i det skedet? Motivera ditt svar.
  • Av vilken orsak älskar Petrus Jesus nu?
 4. Idag ställer Jesus samma fråga till dig, som han ställde till Petrus: “Älskar du mig?”. Är det enligt din åsikt lätt eller svårt att svara på den här frågan? Varför?
 5. Varför ställde Jesus sin fråga offentligt, inför alla de andra lärjungarna?
  • Varför gav Jesus uppgiften till Petrus hela tre gånger?
  • Hur kunde Petrus liv ha gestaltat sig, om inte den här diskussionen hade förts?
 6. Vad betyder det i den kristna kyrkan att “föra Jesu lamm på bete”, att ”vara en herde för Jesu får” och att ”föra Jesu får på bete”?
  • På vilket sätt påverkade kanske den här händelsen innehållet i Petrus predikningar?
  • På vilket sätt fungerar den (församlings-)herde som inte älskar Jesus?
  • Hurdana är de människor, åt vilka Jesus enligt den här texten ger en uppgift i hans rike?
 7. En månad tidigare hade Petrus i sin rädsla för döden förnekat Jesus. I verserna 18–19 förutspår ändå Jesus, att Petrus kommer att dö martyrdöden. Hur tror du att Petrus tog emot den här informationen, och hur levde han med den under resten av sitt liv?
  • Varför var Petrus inte längre rädd för döden?
  • Vad skulle du tänka, om du fick höra att du skulle förhärliga Gud, inte bara med ditt liv, utan också med din död? (vers 19)
 8. Kanske du har svikit Jesus på samma sätt som Petrus. Trots allt säger Jesus idag samma ord till dig, som han sade till Petrus: “Följ mig!” (vers 19). Vad svarar du honom?