» 

 » 

Dagens andakt, 12.1.2023

Dagens andakt, 12.1.2023

Caspian Boström

Caspian Boströms andakt tar avstamp i samtalet mellan rövaren på korset och Jesus. Avslutningsvis sjungs sången ”Det enda som bär” (Sionsharpan nummer 116).