» 

 » 

Andra söndagen efter trettondagen

Andra söndagen efter trettondagen

Tore Jungerstam

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Andra söndagen efter trettondagen är Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 4:5–26. Som predikant fungerar Tore Jungerstam.