» 

 » 

Tredje söndagen efter trettondagen

Tredje söndagen efter trettondagen

Jakob Ventin

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tredje söndagen efter trettondagen är Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 4:39–42. Som predikant fungerar Jakob Ventin.