» 

 » 

Dagens andakt, 26.1.2023

Dagens andakt, 26.1.2023

Kristian Nyman

Kristian Nymans andakt, som är en repris från 20.1.2022, tar utgående från det som Paulus skriver i Andra Timoteusbrevet upp vad som kunde kallas ”manual för Guds barn inför de yttersta tiderna”. Avslutningsvis lyssnar vi till Ungdomskören Evangelicum som sjunger ”Tänk, när jag får se min Jesus” (Sionsharpan nummer 522).