» 

 » 

Andra söndagen före fastetiden

Andra söndagen före fastetiden

Isak Snickars

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Andra söndagen före fastetiden är Sådden av Guds ord, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 4:31–38 och Första Korintierbrevet 3:5–15. Som predikant fungerar Isak Snickars.