» 

 » 

Gud vill tala till dig

Gud vill tala till dig

Curt Westman

Bibelhelgen Med evigheten i sikte hölls 10-12.2.2023 på Evangeliska Centret i Vasa som ett samarbete mellan SLEF och Evangeliska folkhögskolan. Curt Westman, hemma från Sverige och bosatt i Norge, var helgens huvudtalare.

Under det andra bibelstudiet talade Curt Westman över temat Gud vill tala till dig.