» 

 » 

Lär känna din Gud

Lär känna din Gud

Curt Westman

Bibelhelgen Med evigheten i sikte hölls 10-12.2.2023 på Evangeliska Centret i Vasa som ett samarbete mellan SLEF och Evangeliska folkhögskolan. Curt Westman, hemma från Sverige och bosatt i Norge, var helgens huvudtalare.

Curt Westmans tredje bibelstudium hade rubriken Lär känna din Gud.