» 

 » 

Tredje söndagen i fastan

Tredje söndagen i fastan

Torsten Sandell

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tredje söndagen i fastan är Jesus segrar över ondskans makter, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 12:37–43. Som predikant fungerar Torsten Sandell.