» 

 » 

Marie bebådelsedag

Marie bebådelsedag

Hans Sandberg

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Marie bebådelsedag är Herrens tjänarinna, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 1:39–45. Som predikant fungerar Hans Sandberg.