» 

 » 

Palmsöndagen

Palmsöndagen

Tom Bergman

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Palmsöndagen är Ärans konung på lidandets väg, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 12:1–8. Som predikant fungerar Tom Bergman.