» 

 » 

Påskdagen

Påskdagen

Ingvar Dahlbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Påskdagen är Kristus är uppstånden, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 20:1–10. Som predikant fungerar Ingvar Dahlbacka.