» 

 » 

Andra söndagen efter påsk

Andra söndagen efter påsk

Sebastian Lassila

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Andra söndagen efter påsk är Den gode herden, och predikotexten är hämtad från Första Petrusbrevet 5:1–4. Som predikant fungerar Sebastian Lassila.