» 

 » 

Dagens andakt, 21.4.2023

Dagens andakt, 21.4.2023

Brita Jern

Brita Jern utgår i sin andakt från vilka följdverkningar en titt i en spegel kan ge upphov till. På vilket sätt är Bibeln en spegel? Avslutningsvis sjunger vi sången ”Jesus älskar mig – vilken salighet” (Sionsharpan nummer 147).