» 

 » 

Missionsivern väcks

Missionsivern väcks

Anna Dahlbacka, Brita Jern

Missionsivern väcks
Evangeliföreningens väg till mission

”Missionsintresse är en mätare på det andliga livet”, konstateras det i det första avsnittet i SLEF-poddens serie Berättelser från utlandet. Anna Dahlbacka samtalar med Brita Jern om hur missionsrörelsen växte fram, dels i Europa, dels i Finland, och om hur det kom sig att Evangeliföreningen började med missionsarbete. Vi rör oss på 1800-talet fram till 1920-talet.