» 

 » 

Tredje söndagen efter påsk

Tredje söndagen efter påsk

Martin Sandberg

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tredje söndagen efter påsk är Guds folks hemlängtan, och predikotexten är hämtad från Jesaja 54:7–10. Som predikant fungerar Martin Sandberg.