» 

 » 

Fjärde söndagen efter påsk

Fjärde söndagen efter påsk

Leif Erikson

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Fjärde söndagen efter påsk är Himmelrikets medborgare i världen, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 15:10–17. Som predikant fungerar Leif Erikson.