» 

 » 

Dagens andakt, 10.5.2023

Dagens andakt, 10.5.2023

Carolina Djupsjöbacka

Carolina Djupsjöbacka läser ur Johannesevangeliets femtonde kapitel samt en andakt ur H.E. Nissens andaktsbok Ett är nödvändigt. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Bliv i Jesus” (Sionsharpan nummer 433).

På grund av ett tekniskt problem är ljudkvaliteten på andakten inte den bästa – redaktionen beklagar detta.