» 

 » 

Femte söndagen efter påsk

Femte söndagen efter påsk

Simon Jern

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Femte söndagen efter påsk och bönsöndagen är Hjärtats samtal med Gud, och predikotexten är hämtad från Matteusevangeliet 6:5–13. Som predikant fungerar Simon Jern.