» 

 » 

Sjätte söndagen efter påsk

Sjätte söndagen efter påsk

Albert Häggblom

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Sjätte söndagen efter påsk är Väntan på den helige Ande, och predikotexten är hämtad från Apostlagärningarna 1:12–14. Som predikant fungerar Albert Häggblom.