» 

 » 

Pingstdagen

Pingstdagen

Daniel Djupsjöbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Pingstdagen är Den helige Andes utgjutande, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 14:15–21. Som predikant fungerar Daniel Djupsjöbacka.