» 

 » 

Dagens andakt, 29.5.2023

Dagens andakt, 29.5.2023

Göran Stenlund

Göran Stenlund utgår från aposteln Paulus undervisning om Anden i Galaterbrevets sjätte kapitel. Paulus skriver om två typer av jordmån: köttets åker och Andens åker. Avslutningsvis sjunger vi sången ”O Jesus Kristus, vår Frälsare” (Sionsharpan nummer 66).