» 

 » 

Dagens andakt, 21.6.2023

Dagens andakt, 21.6.2023

David Forsblom

David Forsblom delar utgående från en vardagsiakttagelse med sig av tankar kring relationerna mellan barn och föräldrar samt människan och Gud. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Det gungar så fint”.