» 

 » 

Fjärde söndagen efter pingst

Fjärde söndagen efter pingst

Antti Kuokkanen

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Fjärde söndagen efter pingst är Förlorad och återfunnen, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 15:11–32. Som predikant fungerar Antti Kuokkanen.