» 

 » 

Femte söndagen efter pingst

Femte söndagen efter pingst

Tuomas Anttila

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Femte söndagen efter pingst är Var barmhärtiga, och predikotexten är hämtad från Johannesevangeliet 8:2–11. Som predikant fungerar Tuomas Anttila.