» 

 » 

Sjunde söndagen efter pingst

Sjunde söndagen efter pingst

Boris Sandberg

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Sjunde söndagen efter pingst är Kärlekens lag, och predikotexten är hämtad från Jakobs brev 2:8–13. Som predikant fungerar Boris Sandberg.