» 

 » 

”Det är Gud som gör arbetet, egentligen”

”Det är Gud som gör arbetet, egentligen”

Anna Dahlbacka, Ingrid Mutai

”Det är Gud som gör arbetet, egentligen”
Kenyamissionen på 2010-talet

Serien Berättelser från utlandet har kommit fram till 2010-talet, då Ingrid Mutai var SLEF:s missionär i Kenya. Under den här tiden fick eran på Atemo på ett abrupt slut. ”Man behöver ännu, efter flera årtionden, be för arbetet”, konstaterar hon.