» 

 » 

Svårt, intressant och välsignat

Svårt, intressant och välsignat

Anna Dahlbacka, Heidi Orori, Helena Sandberg

Svårt, intressant och välsignat
SLEF:s arbete i Etiopien

År 2016 öppnade SLEF ett nytt missionsfält, med avsikt att stöda en liten luthersk kyrka i Etiopien. I detta avsnitt samtalar Anna Dahlbacka med Heidi Orori och Helena Sandberg om ett land som är så totalt annorlunda. Utmaningarna är många, men det finns också glädjeämnen.