» 

 » 

Arkeologin och Gamla testamentet

Arkeologin och Gamla testamentet

Tore Jungerstam

Under SLEF:s årsfest i Karleby 29.6–2.7.2023 höll Tore Jungerstam ett uppskattat seminarium med rubriken Arkeologin och Gamla testamentet. 

Hur väl passar Gamla testamentets historieskrivning ihop med den bild av verkligheten som arkeologin ger ? Tore Jungerstam är ped. mag., teol. mag. och doktorand inom GT-exegetik. Han har även undersökt vad arkeologin har att bidra med vad gäller Bibelns trovärdighet. I seminariet berör han tiden Abraham fram till Jerusalems förstörelse, men med fokus på domartiden framåt.