» 

 » 

Apostladagen

Apostladagen

Magnus Dahlbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Apostladagen är I Herrens tjänst, och predikotexten är hämtad från Efesierbrevet 2:19–22. Som predikant fungerar Magnus Dahlbacka.