» 

 » 

Kristi förklarings dag

Kristi förklarings dag

Jakob Ventin

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Kristi förklarings dag är Kristus förhärligad, och predikotexten är hämtad från Markusevangeliet 9:2–8. Som predikant fungerar Jakob Ventin.