» 

 » 

Tionde söndagen efter pingst

Tionde söndagen efter pingst

Kristian Norrback

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tionde söndagen efter pingst är Trofast förvaltning av Guds gåvor, och predikotexten är hämtad från Matteusevangeliet 25:14–30. Som predikant fungerar Kristian Norrback.