» 

 » 

Elfte söndagen efter pingst

Elfte söndagen efter pingst

Tomas Klemets

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Elfte söndagen efter pingst är Kallelsetider, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 4:23–30. Som predikant fungerar Tomas Klemets.