» 

 » 

Tolfte söndagen efter pingst

Tolfte söndagen efter pingst

André Djupsjöbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tolfte söndagen efter pingst är Självprövning, och predikotexten är hämtad från Romarbrevet 7:14–25. Som predikant fungerar André Djupsjöbacka.