» 

 » 

Nittonde söndagen efter pingst

Nittonde söndagen efter pingst

André Djupsjöbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Nittonde söndagen efter pingst är Det dubbla kärleksbudet, och predikotexten är hämtad från Markusevangeliet 12:28–34. Som predikant fungerar André Djupsjöbacka.

Vill du ge en kollekt i samband med Helgens predikan? Nu är det möjligt att understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF understöder produktionen av kristna radioprogram i en kenyansk lokalradiostation som når miljoner människor. Gåvor till SLEF/FI45 4055 1120 0020 96, meddelande ”radiomission Kenya”, eller till MobilePay nr 34014 tas emot med tacksamhet! Penninginsamlingstillståndsnummer RA/2022/1661.