» 

 » 

Dagens andakt, 10.10.2023

Dagens andakt, 10.10.2023

David Lövsund

David Lövsund reflekterar i sin andakt om helighet och helgelse. Vad betyder det att vara helig? Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Rena mig”.