» 

 » 

Att tänka kristet

Att tänka kristet

Leif Nummela

Att tänka kristet: om människosyn, identitet, självkänsla, kropp och själ
Leif Nummela

Alltid redo! är en konferens kring apologetiska frågor som årligen arrangeras på Evangeliska Centret i Vasa med SLEF och Efo som arrangörer. 2023 års konferens hölls 7–8.10 och temat var Vem är jag? Frågan Vem är jag? är en av de mest centrala frågorna som en människa kan ställa sig. Varför finns jag till? Varifrån kommer jag? Vem eller vad definierar vem jag är? Vill Gud någonting med mig? Frågan om identitet är förutom personlig också relevant för och högaktuell i den samhälleliga diskussionen i dag.

Talare under konferensen var Leif Nummela, Dana Fagerholm och Ben Thomas. Leif Nummelas föreläsningar spelades in och kan lyssnas på i efterskott här i SLEF:s mediebibliotek.

Leif Nummela är f.d. chefredaktör för tidningen Uusi tie, som är ett organ för Folkmissionen. Han är utbildad teolog, bibellärare inom Finska Folkmissionen och prästvigd inom Ingermanlands lutherska kyrka. Leif bor i Riihimäki tillsammans med hustrun Irene. Tillsammans har de tre vuxna barn. Leif är författare bl.a. till boken Bibelns röda tråd. Apologetik hör till hans stora intressen.