» 

 » 

Dagens andakt, 20.2.2024

Dagens andakt, 20.2.2024

Sebastian Lassila

Sebastian Lassila läser ett stycke ur H.E. Nissens andaktsbok Ett är nödvändigt. Avslutningsvis lyssnar vi till Evangeliska Ungas Ungdomskör som sjunger sången ”Sjung till Herrens ära!”.