» 

 » 

Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen

Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen

Daniel Djupsjöbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen, är Hjärtats samtal med Gud, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 11:5–13. Som predikant fungerar Daniel Djupsjöbacka.

Vill du ge en kollekt i samband med Helgens predikan? Nu är det möjligt att understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF understöder produktionen av kristna radioprogram i en kenyansk lokalradiostation som når miljoner människor. Gåvor till SLEF/FI45 4055 1120 0020 96, meddelande ”radiomission Kenya”, eller till MobilePay nr 34014 tas emot med tacksamhet!

Penninginsamlingstillståndsnummer RA/2022/1661.