» 

 » 

Dagens andakt, 10.6.2024

Dagens andakt, 10.6.2024

Niklas Lindvik

Dagens andakt spelades in i och med morgonandakten på skriftskolan på Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland. Niklas Lindvik reflekterar kring en av Guds många goda gåvor: musiken. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Sjung lovsång, alla länder”.